logo trzymaj forme

30 MinutHarmonogram zebrań z rodzicami w Roku Szkolnym 2017/2018


HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W WAŁBRZYCHU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.P.

DATA

GODZINA

KLASY

OGÓLNY TEMAT SPOTKANIA

1.

5.09.2017 r.

(wtorek)

16.00

17.00

17.15

17.30

16.30

16.30

16.30

16.45

17.00

16.00

16.15

Grupy przedszkolne

I – III

IV-VII

Klasa IV a Klasa IV b

Klasa V aKlasa V b Klasa V c

Klasa VIa Klasa VI b

Klasa VII a Klasa VII b

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

2.

09.10.2017 r.

( poniedziałek)

16.00

17.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VII

Informacja dotycząca osiągnięć i trudności dydaktyczno- wychowawczych. Sprawy bieżące.

3.

13.11.2017 r.

(poniedziałek)

16.00-17.00

17.00-18.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VII

Konsultacje indywidualne

4.

11.12.2017 r.

(poniedziałek)

16.00

17.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VII

Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną. Informacje dotyczące osiągnięć i trudności dydaktyczno- wychowawczych Sprawy bieżące. Kiermasz bożonarodzeniowy.

5.

11.01.2018 r.

( czwartek)

16.00

17.00

Grupy przedszkolne

I –III

IV – VII

Podsumowanie I semestru – informacja o uzyskanych ocenach.

Bal karnawałowy

6.

19.03.2018 r.

( poniedziałek)

16.00

17.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VII

Informacje dotyczące osiągnięć i trudności dydaktyczno– wychowawczych. Sprawy bieżące. Kiermasz świąteczny - wielkanocny.

7.

 

23.04.2018 r.

(poniedziałek)

16.00

 

17.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VI

Informacje dotyczące osiągnięć i trudności dydaktyczno- wychowawczych. Sprawy bieżące.

8 .

28.05.2018 r.

( wtorek)

16.00

17.00

Grupy przedszkolne

I – III

IV - VII

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych nauczania i zachowania oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną.

9.

 

11.06.2018 r.

( poniedziałek)

16.00-17.00

 

\

17.00-18.00

Grupy przedszkolne

 

I – III

IV - VII

Konsultacje indywidualne